Whitepaper: onderzoek als vliegwiel voor schoolontwikkeling

Geplaatst op 14 november 2016

Er is een groeiende belangstelling voor nieuwe manieren van schoolontwikkeling en het ontdekken van innovatieve invalshoeken voor de inrichting van het onderwijs. Steeds meer scholen zetten niet langer in op losse projecten en cursussen, maar op de versterking van de professionaliteit van de leraar, bijvoorbeeld door het leren op de werkplek te stimuleren. Leraren gaan daarbij met elkaar in dialoog en reflecteren op hun eigen handelen en ontwikkelen een onderzoekende, opbrengstgerichte houding. De school functioneert dan als een professionele leergemeenschap waarin op duurzame wijze innoveren (schoolontwikkeling) en professionaliseren gelijktijdig plaatsvinden.

Praktijkvoorbeelden
Het gezamenlijk uitvoeren van praktijkgericht onderzoek in de eigen school is een effectieve wijze om samen te leren en te innoveren. Het kan bijvoorbeeld gaan om de vraag hoe de taalvaardigheden van leerlingen verbeterd kunnen worden of hoe leerkrachten iPads kunnen inzetten om leerprocessen te verbeteren. Hoe kom je tot een onderzoekscultuur en wat vergt dan aan leiderschap? In de whitepaper ‘Onderzoekenderwijs’ vindt u antwoorden en wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden op basisscholen geschetst hoe onderzoek als vliegwiel fungeert in de professionalisering.

Download whitepaper onderzoekenderwijs

Ouder nieuws

Preview onderzoekenderwijs.nl 06 augustus 2015

Professionalisering leraren met anders

Geplaatst op 25 juni 2016

Om het onderwijs blijvend te laten aansluiten op de onderwijsbehoefte van de 21ste eeuw, is het belangrijk dat leraren zich blijven professionaliseren. De manier waarop dit nu gebeurt, is echter te veel gebaseerd op klassieke inzichten die niet effectief zijn. Prof. dr. Marjan Vermeulen stelt dat leraren niet van, maar met elkaar moeten leren. Vermeulen heeft het bijzonder hoogleraarschap Docentprofessionalisering [...]

Lees meer

Engelstalige versie onderzoekenderwijs.nl

Geplaatst op 09 mei 2016

Bent u geïnteresseerd in de Engelstalige versie van www.onderzoekenderwijs.nl? Kijk op www.educationresearchtool.com voor meer informatie.

Lees meer

Update onderzoekenderwijs

Geplaatst op 31 oktober 2015

Recent zijn er een aantal functionaliteiten toegevoegd aan onderzoekenderwijs.nl – In de vergaderplanner kunnen meerdere bijeenkomsten worden ingepland en beheerd. – De uitnodiging voor een vergadering kan naar een selectie deelnemers worden gestuurd in plaats van naar alle betrokkenen. In voorbereiding: – Optie wachtwoord vergeten op inlogscherm

Lees meer