Praktijkvoorbeelden

Wat zijn de ervaringen van andere scholen die praktijkgericht onderzoek hebben uitgevoerd of laten uitvoeren? Hieronder staan een aantal portretten van scholen waaruit blijkt hoe het onderzoek heeft plaatsgevonden en welke impact het heeft gehad op hun school.

 

Van mopperen bij het koffiezetapparaat naar ‘aan de slag’.

Werken met kernconcepten betekent voor leerlingen veel teksten lezen en deze omzetten in hun eigen woorden. De leerkrachten van basisschool Fonkel in Den Dungen stelden vast dat leerlingen hier moeite mee hebben, terwijl ze de leesstrategieën toch aangeleerd hebben bij begrijpend lezen ...

Download als PDF