Veelgestelde vragen

Kan onze school subsidie krijgen voor de uitvoering van onderzoek?

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) financiert wetenschappelijk onderzoek aan Nederlandse universiteiten en instituten en wetenschappelijk onderzoek dat in consortia van onderzoekers met partners uit de onderwijspraktijk wordt uitgevoerd. Meer informatie is te vinden op www.nro.nl.

Hoe laten we ons onderzoek uitvoeren?

Om een onderzoekende houding te ontwikkelen binnen de school, is het het beste om het eigen team dusdanig te professionaliseren en te begeleiden, zodat zij zelf onderzoek kunnen opzetten en uitvoeren.
Een extern bureau (bijvoorbeeld KPC Groep) kan hierin ondersteunen of taken overnemen, zoals het ontwerpen, uitvoeren of verwerven van subsidies.

Hoe worden we een academische opleidingsschool?

De academisch opleidingsschool is een opleidingsschool die het opleiden van leraren verbindt met het door de leraar in opleiding verrichten van praktijkgericht onderzoek en schoolontwikkeling. Deze academische opleidingsscholen moeten zijn erkend als opleidingsschool én moeten voldoen aan de criteria voor de 'academische kop'. Er zijn ongeveer 35 door OCW erkende academische opleidingsscholen. Voor deze opleidingssscholen geldt tot 2016 de regeling verankering academische opleidingsschool 2012-2016.